Home Oferta Poradnik Galeria Linki Kontakt
 

VAT za przyłącze

 
 

Opłata za przyłączenie budynku mieszkalnego do sieci gazowej z 7-proc. VAT

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej jest wynagrodzeniem za wykonanie usługi budowlano-montażowej, a zatem jeśli dotyczy budynku mieszkalnego, powinna być opodatkowana 7-proc. stawką VAT. Tak orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z 24 kwietnia br. (I SA/Wr 68/07).

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem o możliwość zastosowania 7 proc. stawki VAT do opłaty za wykonanie usługi przyłącza gazowego do domu mieszkalnego (na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT). Spółka podkreśliła, że usługi takie są zaliczane do robót budowlano-montażowych, zgodnie z PKWiU. Zdaniem spółki, jeżeli przyłącze jest wykonywane do budynku mieszkalnego, wówczas usługa jest opodatkowana 7-proc. VAT, natomiast gdy usługa dotyczy budownictwa przemysłowego, właściwa będzie stawka 22 proc.

Organy podatkowe się z tym nie zgodziły. Wskazały, że opłaty za przyłącze nie zostały wymienione w ustawie o VAT jako opodatkowane stawką preferencyjną, zatem zastosowanie powinna mieć stawka podstawowa.

Spółka podniosła, że organy niezasadnie rozdzielają opłatę za przyłącze od usługi wykonania przyłącza. Sprawa trafiła do WSA.

Sąd podzielił stanowisko spółki, że opłata za przyłączenie gazowe jest wynagrodzeniem za wykonanie usługi, a zatem jeśli dotyczy budynku mieszkalnego, powinna być opodatkowana preferencyjną 7-proc. stawką VAT. Z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT wynika, że tej stawce podlegają usługi budowlano-montażowe stanowiące infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, do których zalicza się sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych. Zdaniem sądu fakt, że ustawodawca reglamentuje wysokość opłat za wykonanie przyłączenia, nie ma znaczenia dla określenia stawki VAT w odniesieniu do takiej usługi. Ustawodawca wprowadza takie ograniczenie w kształtowaniu cen ze względu na silniejszą pozycję zakładów energetycznych oraz gazowniczych w stosunkach prawnych z konsumentami. 

Dolnośląska Spółka Gazownictwa uwzględnia tylko rozliczenie z 22 % podatkiem VAT.