Home Oferta Poradnik Galeria Linki Kontakt
 

O skrzynce gazowej

    

          Ściana w obudowie skrzynki musi być gazoszczelna (dwustronnie otynkowana warstwa tynku o grubości min. 1cm). Stosownie do Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14/12/1994 „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ”Dz.Ust. Nr.10 z dnia 08-02-1995r. poz.46 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Min. Przemysłu i Handlu z dnia 14-11-1995 ‘ W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” Dz. U. nr 45 poz. 686 z dnia 7-12-1995.