Home Oferta Poradnik Galeria Linki Kontakt

Dokumenty do pobrania:

oświadczenie

upoważnienie

wniosek 1

wniosek 2

wydanie warunków

Przyłącze wody i kanalizacji

     

 woda                     kanalizacja

                                                                                                                                   


Przyłącza wody i kanalizacji:

Wykonujemy przyłącza wody od 32 do 90 mm (z wpięciem w czynny wodociąg) z zastosowaniem najlepszych i najnowszych technologii. Realizujemy najdrobniejsze przyłacza aż po sieci wodociągowe 315mm. 

Sieci i przyłącza kanalizacyjne projektujemy i budujemy dostosowując rozwiązania indywidualnie dla każdego zadania.

Od początku informujemy Inwestora o procesie i na każdym etapie doradzamy aby inwestycja przebiegła sprawnie i najkorzystniej finansowo przy zachowaniu najwyższej jakości.

Aby rozpocząć działania trzeba zgromadzić odpowiednie dokumenty i uzgodnienia. Potrzebne są:

-  decyzja o warunkach zabudowy;
- mapa sytuacyjno-wysokościowa działki z naniesionym domem, do którego ma być doprowadzone przyłącze;
- pisemna zgoda właścicieli sąsiednich działek na wykonanie przyłącza na ich gruntach, jeśli trasa przyłącza przebiega tamtędy.

Następnie należy złożyć podanie do MPWiK o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Do podania trzeba dołączyć wymienione wyżej dokumenty.

Po otrzymaniu warunków technicznych należy wykonać projekt przyłącza, czym również się zajmiemy. Na wykonanie projektu czeka się od trzech tygodni do półtora miesiąca.

Projekt trzeba następnie uzgodnić z ZUD-em (Zespołem Uzgodnień Dokumentacji) - około 1-2 tygodni.

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu można przystąpić do budowy przyłącza. Całe przyłącze wykonuje na swój koszt właściciel posesji - MPWiK nie zwraca żadnych poniesionych nakładów.

Po wykonaniu przyłącza geodeta sporządza inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (około miesiąca czasu).

Dokumenty inwentaryzacyjne przedstawiamy MPWiK, który występuje do Starostwa Powiatu o opinię w sprawie uzgodnienia dokumentacji inwentaryzacyjnej. Opinię taką otrzymuje się w ciągu miesiąca.

Teraz można już podpisać umowę z MPWiK na dostawę wody i ustalić dogodny termin montażu (bezpłatnego) licznika wody przez MPWiK.

Załatwiamy za Państwa upoważnienieniem wszelkie formalności.

 

 
Jesteśmy wykonawcą sieci dla 
mpwik